Wydawnictwo Genesis on-line
co nowego? | nasza pełna oferta | o wydawnictwie | zamów książki!

[ oferta ] [ książki o dzieciach ] [ antropozofia:   Strona I | Strona II | Strona III ] [ Inne ]

I N N E   K S I Ą Ż K I

Wszystkie książki można u nas kupić po cenach bardziej konkurencyjnych niż w księgarniach. Wystarczy wypełnić zamówienie, a my wyślemy książki natychmiast do Państwa domu...
REGULAMIN SKLEPU
Książka (antropozofia, ezoteryka): W obronie życia
W obronie życia
Julian Rose przedstawia zbiór wnikliwych esejów nawołujących do działań zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Celem jest odwrócenie niebezpiecznej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza planeta. Autor zachęca do wyjścia z "Matrixa", który ogarnął świat. Podpowiada, jak wyzwolić się z tej pułapki i stać się bardziej świadomym, pewnym siebie człowiekiem.Czerpiąc z własnych doświadczeń, które wyniósł jako rolnik i bojownik o poprawę świata i bytu ludzkiego, a także jako artysta oraz działacz społeczny, Julian Rose wyjaśnia, jak można zrzucić niewolnicze kajdany społeczeństwa konsumpcyjnego i odkryć prostsze, lepsze i bardziej zadowalające życie.W esejach poruszających szereg palących problemów naszej planety i cywilizacji Julian Rose wzywa czytelnika do odkrycia własnych, przytłumionych rzeczywistością możliwości i poprawienia tak tragicznych obecnie warunków życia i rozwoju człowieka.
Autor: Julian Rose Cena: 25 zł
Dodatkowe informacje: 184 stron , A5

Książka (antropozofia, ezoteryka): Księga Trzech Króli
Księga Trzech Króli
Są to piękne opowiadania dla dzieci na okres od początku adwentu aż do Święta Trzech Króli. Autor opowiada o wędrówce trzech królów, którzy, podążając za Gwiazdą Betlejemską, poszukują boskiego Dziecięcia. Książka zawiera też ciekawie opowiedzianą historię czwartego króla, który wyrusza ich śladem, aby złożyć hołd nowonarodzonemu Jezusowi. Jakob Streit w swoich opowiadaniach, które napisane są językiem przystępnym nawet dla małych dzieci, zawarł wiele ezoterycznych tajemnic. Książka zawiera bardzo ciekawe ilustracje, których autorem jest Assja Turgenieff.
Autor: Jakob Streit Cena: 18 zł
Dodatkowe informacje: 96 stron. , format 150 mm na 215 mm.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Młodość Jezusa - Ewnagelia Jakuba
Młodość Jezusa - Ewnagelia Jakuba
Opublikowana przez nasze wydawnictwo książka "Młodość Jezusa" to pierwsze polskie wydanie tej pozycji. Stanowi ona jedno z 25 dzieł Jakuba Lorbera, które nazwano Nowym Objawieniem. Wszystkie jego dzieła są wiernym zapisem wewnętrznego głosu, który to w 1840 roku powołał Jakuba Lorbera na "Pisarza Pana". Ta ewangelia, która obok wielu innych wydarzeń opowiada o Niepokalanym Poczęciu przez Marię, o narodzinach Dzieciątka Jezus i jego dzieciństwie aż do dwunastego roku życia, może być nazwana najbardziej serdeczną i najmilszą ze wszystkich ewangelii.
Autor: Jakob Lorber Cena: 25 zł
Dodatkowe informacje: 376 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): U bram teozofii
U bram teozofii
Cykl wykładów omawiający istotę człowieka, życie duszy po śmierci, pracę człowieka w wyższych światach i oddziaływanie prawa karmy. omówiona jest ewolucja Ziemi i rozwój ludzkości do czasów atlantyckich oraz epoki kultur czasów poatlantyckich. Opisane są różne drogi wtajemniczenia: chrześcijańska, wschodnia i droga wtajemniczenia różokrzyżowców oraz związek człowieka z całą Ziemią, duchowe znaczenie trzęsień ziemi i erupcji wulkanów.
Autor: Rudolf Steiner Cena: 29 zł nakład wyczerpany
Dodatkowe informacje: 144 strony , format A5, twarda okładka.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Stacyjka na wschodzie i zachodzie
Stacyjka na wschodzie i zachodzie
Ta książka w niezwykle piękny i subtelny sposób opowiada o losach zwykłych ludzi w niezwykłych czasach. Jej bohaterami są mieszkańcy małego miasteczka, które dzisiaj leży na zachodnich rubieżach Polski, a kiedyś było miasteczkiem położonym na wschodzie Niemiec. W wielu krótkich, ale jakże pełnych treści opowiadaniach poznajemy dzieje ludzi, którym przyszło żyć w wyjątkowym dla nich miejscu i czasie. Autorce udało się ukazać przeżycia duszy opisywanych postaci, a jednocześnie uniknąć moralnych ocen. Wzrusza nas zarówno dramat małego żydowskiego dziecka, które spędza całe lata w ukryciu, jak i tragedia młodego chłopca z faszystowskiej organizacji, uczestniczącego w zbiorowym gwałcie, a potem do końca życia noszącego brzemię swego czynu. Przeżywamy los ludzi, których historia zmusza do trudnych wyborów. A w tym wszystkim zawarty jest bezmiar ciepła i dobra. Jest to fascynująca lektura, z której promieniuje miłość do człowieka, niezależnie od jego narodowości, religii czy przekonań, i która sprawia, że po jej przeczytaniu pragniemy być lepsi.
Autor: Maria Sidorska-Ryczkowska Cena: 18 zł
Dodatkowe informacje: 128 stron , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): W Indiach
W Indiach
Fascynujący opis kultury Indii. Zbiór kilkudziesięciu opowiadań. Autor, dla którego Indie stały się drugą ojczyzną, pokazuje w krótkich, często zabawnych i bardzo żywych scenach, bogatą historię, zróżnicowanie i odmienność kultury tego egzotycznego dla nas kraju.
O jej wartości świadczy opinia Ryszarda Kapuścińskiego:
"Książka jest znakomita, pełna uroku, nailepszego smaku, przenikliwości i wiedzy, świetnie napisana przez wrażliwego i madrego obserwatora i reportera".
Autor: Hans Plomp Cena: 18 zł
Dodatkowe informacje: 144 stron , format B5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Trzy dni w Świątyni
Trzy dni w Świątyni

Wielu było mistyków, którzy słowo Pana słyszeli w postaci wewnętrznego głosu. Jednym z nich był Jakub Lorber, który doznał takich objawień w latach 1840-1864. Do czasu objawień był skromnym nauczycielem muzyki, ale zrezygnował z posady kapelmistrza w Trieście i stworzył nadzwyczajne i ponadczasowe dzieła. Trudno wyrazić podziw dla jego tekstów, które zawierają głęboką inspirację duchową.

W 2005 roku wydawnictwo Genesis wydało jego książkę "Młodość Jezusa - Ewangelia Jakuba", w której Lorber przekazuje dzieje Świętej Rodziny do czasu, gdy Jezus osiąga 12 lat.

Obecna książka stanowi przekaz trzydniowej rozmowy dwunastoletniego Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej. Jakub Lorber zapisywał zawsze słowo w słowo przekaz duchowy, jaki był jego udziałem. Tak jest i tym razem. Książka jest wiernym przekazem rozmowy Jezusa z kapłanami i uczonymi w Piśmie.

Jest to fascynująca lektura, bowiem żadna z ewangelii nie przekazuje treści tej rozmowy. Znane ewangelie mówią tylko, że po trzech dniach Józef i Maria znajdują go w Świątyni pośród kapłanów i uczonych w Piśmie, natomiast przekaz Jakuba Lobera zawiera każde zdanie wypowiedziane w trakcie tych trzydniowych rozmów.

Autor: Jakub Lorber Cena: 25 zł
Dodatkowe informacje: 120 stron. , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Zmieniając kurs na życie
Zmieniając kurs na życie

Książka mówiąca o konieczności zmian. Autor wzywa do działań, które pozwolą nam odzyskać panowanie nad swoim życiem, zanim zostanie ono poddane absolutnej kontroli. Szuka przyczyn, które spowodowały, że nasza cywilizacja pobłądziła. Analizuje czynniki historyczne, społeczne, ekologiczne, ekonomiczne, technologiczne, a także to, co dokonało się w dziedzinie rolnictwa, prawa, edukacji i duchowości. Pokazuje, jak rozwiązać podstawowe dylematy współczesności w każdej z tych sfer i w wielu innych dziedzinach.

"Zmieniając kurs na życie" skupia się na pragmatycznych rozwiązaniach problemów społecznych i ekonomicznych w oparciu o zachowanie "ludzkiej skali". Proponuje dające się zrealizować lokalne rozwiązania jako antidotum na coraz szybciej rozwijający się globalny kryzys. Mówiąc wprost: jest to wołanie do nas wszystkich, abyśmy podjęli wyzwanie naszych czasów. O autorze: Julian Rose jest jednym z pionierów rolnictwa ekologicznego, tworzenia zintegrowanej gospodarki wiejskiej oraz rewitalizacji zdecentalizowanych wspólnot.

Rolnik, pisarz, współpracownik prestiżowego BBC 4, aktywista społeczny i patrzący holistycznie myśliciel. W swoich kampaniach sprzeciwia się wszelkim próbom sterylizacji naszej żyjącej palnety i hamowaniu twórczych aspiracji. Wierzy, że potęga ludzkiego ducha jest w stanie obudzić nowe życie i nową nadzieję.

Autor: Julian Rose Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 176 stron. , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): Trzy światła małej Weroniki
Trzy światła małej Weroniki
Chyba żadnemu innemu autorowi nie udało się w tak wzruszający sposób przedstawić tajemnic wiedzy duchowej. Manfred Kyber stworzył piękną poetycką opowieść. Przy tej lekturze postacie z jego książki w cudowny sposób budzą nas do życia i stają się towarzyszami codziennego dnia. Niezauważalnie poruszają nasze serca i stopniowo wprowadzają wewnętrzną przemianę. Na koniec pozostaje pewność, że wielkie tajemnice świata znajdują odpowiedzi również w taki sposób, w jaki przedstawia je Kyber, opisując życie małej Weroniki.
Autor: Manfred Kyber Cena: 29 zł
Dodatkowe informacje: 146 stron. , format A5.

Książka (antropozofia, ezoteryka): A źródło stanie się rzeką;
A źródło stanie się rzeką;
Są to wspomnienia autorki z lat dzieciństwa i młodości spędzonych w okresie 1924-1945 na Śląsku, na terenach należących wówczas do Niemiec. Opisuje w nich rozkwit inicjatyw antropozoficznych, głównie z obszaru pedagogiki i pedagogiki leczniczej we Wrocławiu i okolicach w okresie przedwojennym..
Autor: Getraud Bessert Cena: 14 zł
Dodatkowe informacje: 50 stron , format A5

Książka (antropozofia, ezoteryka): Pojawienie się Chrystusa w postaci eterycznej
Pojawienie się Chrystusa w postaci eterycznej
Książka zawiera opis kosmicznego wymiaru pojawienia się Chrystusa w eteryczności i działania przeciwnych mocy, które mają na celu ukrycie tego faktu przed ludzkością. Opisane są również cele rozwoju Ziemi aż do końca szóstej epoki poatlantydzkiej, do czasu wojny wszystkich ze wszystkimi.
Autor: Sergej Prokofieff Cena: 36 zł
Dodatkowe informacje: 204 stron , A5

Książka (antropozofia, ezoteryka): Duchowe zadania Europy Środkowej i Wschodniej
Duchowe zadania Europy Środkowej i Wschodniej
Autor opisuje duchową historię Europy od czasu wędrówki ludów aż po przyszłą epokę kulturową ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej, ale omawia też oddziaływanie duchów narodów w Europie Zachodniej i Południowej. Przedstawiony jest obraz trójczłonowej Europy w tradycji różokrzyżowców i we współczesnej nauce duchowej. Ukazuje duchową historię Niemiec trzy okresy rozkwitu tego narodu w powiązaniu ze schodzeniem z wyżyn duchowych ducha narodu niemieckiego i okresy tragiczne w historii Niemiec, gdy duch tego narodu odchodził do świata duchowego. Tak samo omówiona jest duchowa historia narodu rosyjskiego jako wynik specyfiki ducha tego narodu. Omówiony jest też duchowy związek Europy Środkowej i Wschodniej oraz misteria szóstej epoki kulturowej i indywidualności wielkich mistrzów Zachodu.
Autor: Sergej Prokofieff Cena: 49 zł
Dodatkowe informacje: 452 strony , format A5.Wszystkie książki można u nas kupić po cenach bardziej konkurencyjnych niż w księgarniach. Wystarczy wypełnić zamówienie, a my wyślemy książki natychmiast do Państwa domu...
REGULAMIN SKLEPU

[ w górę ]


Copyright (c) 1998-2019 Wydawnictwo Genesis.
Wykonanie i administracja witryny: apivision.com